Regionální systém civilní ochrany ČR z.s.

Jsme zájmovým spolkem neziskového charakteru, provádějící činnost zaměřenou na zmírnění dopadů mimořádných událostí.
Ve smyslu § 146 občanského zákoníku jsme veřejně prospěšnou právnickou osobou.


Rozvíjíme svou činnost v rámci celé České republiky především pro potřeby praktického využití při činnostech zaměřených na zmírnění dopadů mimořádných událostí.
Organizujeme školení, výcvik a cvičení. Tato činnost zvyšuje všestrannou a odbornou připravenost pro možnost budoucích praktických nasazení.

Partneři

Město Benátky nad Jizerou Centrum podpůrných činností Traviny Military Experience Obec Lipník OFFROAD KLUB MILOVICE